Privacy

Privacy-Statement


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg en een persoonlijke behandelovereenkomst met de client aan ga. Dit is ook wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de WGBO.

Cliënten dossier

In het cliënten dossier staan aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze informatie is nodig om de behandelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen.

Tijdens de intake wordt u geïnformeerd over welke gegevens er worden opgeschreven in het cliëntendossier en wat ermee gedaan wordt.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorg nota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Alternatieve bewegingstherapie’
• de kosten van het consult

Behandelovereenkomst

Tijdens het eerste consult wordt met de client de CAT-behandelovereenkomst besproken en ondertekend. Bekijk deze hier.

“My Way” neemt uw privacy en de bescherming daarvan heel serieus. Zij zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. E.e.a. wordt omschreven in het Register Verwerkingsactiviteiten “My Way”, welke ter plekke ter inzage ligt.

Contactformulier

Via de website van ‘My Way’ kunt u een contactformulier invullen en opsturen. De ingevulde gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen n.a.v. een vraag of opmerking. Het bericht komt als een e-mail binnen en wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag.

IP adres

Wanneer u de website van ‘My Way’ bezoekt wordt, net als bij elke website, uw IP-adres gelogd om bij te houden hoe vaak de website wordt bezocht en om de website veilig en bereikbaar te houden.

Cookies op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. De website van ‘My Way’ maakt geen gebruik van cookies.